Pressmeddelande från Lifco AB

Pressmeddelande från Lifco AB Med anledning av att Carl Bennet AB har lagt ett bud på Lifco AB, tidigarelägger Lifco AB publiceringen av sin delårsrapport för januari- juli. Delårsrapporten kommer att offentliggöras fredagen den 14 juli. Styrelsen för Lifco AB har utsett KPMG Corporate Finance för att utföra en neutral värdering som skall ligga till grund för styrelsens rekommendation till Lifcos aktieägare avseende Carl Bennet AB:s bud. I detta beslut har ej Carl Bennet och Johan Stern deltagit. Denna rekommendation kommer också att publiceras fredagen den 14 juli. Lifco AB Fredrik Karlsson VD ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/19/20000619BIT00590/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/19/20000619BIT00590/bit0002.pdf

Dokument & länkar