Genombrott för LifeAssays® i USA.

IDEON, Lund ⎯ LifeAssays ® AB och ClienTrax börjar samarbete i USA. ClienTrax skall förutom marknadsföring och försäljning till sin kundbas också hjälpa LifeAssays med logistik och kundstöd till LifeAssays direktkunder i USA. ClienTrax kommer att starta sin bearbetning av marknaden under ett Letter of Intent (LOI) som kommer att ersättas av ett formellt distributöravtal inom två månader

“ClienTrax har under december och januari utvärderat våra produkter med framgång. I samband med NAVC i Orlando nyligen kunde vi enas om en plan, och signera ett LoI, för att de skall kunna komma igång med försäljningsarbetet. ClienTrax har, förutom sin egen bas av c:a 1 200 kunder, också mycket bra ingångar till mindre och medelstora distributörer. Fokus kommer i början att ligga på vårt MagniaReader system med test för SAA hos häst” säger Anders Ingvarsson, VD LifeAssays® AB

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar