LifeAssays - Kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2017

  • Nettoomsättningen i koncernen, likväl som moderbolaget, uppgick under det tredje kvartalet till 1 277 tkr vilket var 22% lägre än förra årets tredje kvartal.
  • Försäljningen under Q3 påverkades negativt av utebliven försäljning till Korea samt en nedgång i försäljningen i Norden under sommaren. Försäljningen i Norden ligger i september åter på förväntad nivå.
  • Vår nya testinflammationsmarkör för katt SAA som lanserades i våras, har redan sålt motsvarande 90% av hela förra årets försäljning av vår katt-test i Norden och i Kina är nu samtliga kunder överförda till denna produkt. Testen registrerades i Korea i september.
  • Utvecklingen av den kvantitativa engångstesten framskrider enligt plan och en integrerad provbehandlingsenhet har utvecklats parallellt.
  • Den riktade emissionen till vår kinesiske partner St. Grand, beslutad i mars i år, fick tyvärr avbrytas under det tredje kvartalet, då de inte kunde föra ut pengar ur Kina som betalning för de tecknade aktierna. Styrelsen har, för att fortsatt finansiera de satsningar som beskrivs nedan, men även för att undvika risken att bolagets egna kapital under hösten 2017 ska understiga hälften av det registrerade aktiekapitalet, kallat till extra bolagsstämma för beslut om en nyemission. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Prenumerera

Dokument & länkar