LIFEASSAYS NYEMISSION TECKNADES TILL 57 %

Under oktober-november månad genomförde Bolaget en nyemission utan företräde för befintliga aktieägare på 32 000 000 B-aktier till en emissionskurs om 0,25 kr per aktie. Emissionen som tecknades till 57% tillförde Bolaget 4,6 miljoner kronor. Emissionskostnaderna för bolaget uppgick till ca 400 000 kronor. Efter emissionen uppgår det totala antalet B-aktier till 79 248 946. Emissionen förväntas vara registrerad av PRV i vecka 51.

För ytterligare information kontakta Susanne Nykvist, VD

Tel 046-286 54 05

Prenumerera

Dokument & länkar