NY VD I LIFEASSAYS

Susanne Nykvist har tillträtt som ny VD i NGM-noterade bolaget LifeAssays AB som är verksamt inom området medicinsk analysteknik. Med anledning av att bolaget ämnar ha en första serie blodanalysinstrument färdig under augusti-september fokuseras nu den tidigare VD Civ. Ing. Martin Kullmans arbetsuppgifter på den accelererande tekniska utvecklingen

LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja utrustning som bygger på MagnetoImmunoAssay, MIA, teknologin för användare inom livsmedels- och läkemedelsindustrin samt veterinär medicin.

Teknologin skall även tillfredställa läkare och patienters behov av ett säkert instrument för snabb analys. Befintliga metoder är långsamma och inkluderar i vissa fall användandet av radioaktiva material. MagnetoImmunoAssay-metoden är helt ofarlig för patient, personal och miljö.

För ytterligare information kontakta Dr. Dario Kriz, styrelseordförande i LifeAssays AB på telefon 046-286 22 33 eller email: dario.kriz@euris.org

Prenumerera

Dokument & länkar