ÖVERTECKNAD NYEMISSION FÖRSTÄRKER KASSAN MED 1.9 MKR

DEON, Lund: NGM noterade LifeAssays AB nyemission om 8 000 000 B-aktier med teckningstiden 8-21 november 2004 blev övertecknad till 29 % och kommer därmed att förstärka kassan med 2 Mkr före emissionskostnader (1.9 Mkr efter emissionskostnader). Bolagets huvudägare, European Institute of Science AB (EURIS), tecknar 3 100 000 B-aktier och ökar därmed sitt innehav från 23.0 % till 24.5 % av kapital och röster.

Dario Kriz, Docent

VD

IDEON SCIENCE PARK • SE-223 70 LUND • SWEDEN

TEL: 046 – 286 54 00 • FAX: 046 – 286 54 19

NGM-noterade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja utrustning som bygger på den patenterade MagnetoImmunoAssay teknologiplattformen. Målsättningen är att tillfredställa läkare och patienters behov av ett säkert instrument för snabb analys. Befintliga metoder är långsamma och inkluderar i vissa fall användandet av radioaktiva material.

MagnetoImmunoAssay-metoden är helt ofarlig för patient, personal och miljö. Alternativa användningsområden återfinnes inom livsmedels- och läkemedelsindustrin samt veterinär medicin.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Doc. Dario Kriz på telefon 0706-791800 eller email: dario.kriz@euris.org

Prenumerera

Dokument & länkar