LifeAir byter namn till LightAir

LifeAir arbetar idag parallellt med två varumärken, LifeAir och LightAir. På bolagets största marknader i Asien, Taiwan och Hong Kong, används varumärket LightAir. På övriga marknader använder bolaget LifeAir. Styrelsen föreslår att bolaget samlar hela verksamheten under ett varumärke och därmed byter namn från LifeAir till LightAir.

”Genom att fokusera på ett varumärke kan vi bättre utnyttja våra resurser i arbetet med marknadsföring och försäljning. Det skapar gynnsamma förutsättningar att genomföra framtida satsningar och lanseringar av nya produkter”, säger bolagets VD Joakim Hansson.

Tidpunkten för byte av varumärke varierar för de olika marknaderna beroende på förutsättningarna men beräknas vara fullt genomförd under andra halvåret 2018.

Namnändringen löser samtidigt en varumärkeskonflikt på den europeiska marknaden. LightAir är sedan tidigare etablerat och registrerat i stora delar av världen.

För ytterligare information kontakta:

Joakim Hansson
VD, LifeAir AB (publ)
070-961 56 10
joakim.hansson@lifeair.com


Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2018 kl. 08:10 CET.


Om LifeAir

LifeAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lifeair.com.

Om oss

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lightair.com.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Genom att fokusera på ett varumärke kan vi bättre utnyttja våra resurser i arbetet med marknadsföring och försäljning. Det skapar gynnsamma förutsättningar att genomföra framtida satsningar och lanseringar av nya produkter.
Joakim Hansson, VD i LifeAir