LightAir introducerar AgroPro - patenterad virushämmare för djurhållning

Under hösten introducerar LightAir ett system för att förhindra spridning av virus inom djurhållning. Den kliniskt bevisade teknologin reducerar virussjukdomar och håller djurbesättningar friskare.

Kliniska studier på Karolinska Institutet visar att LightAirs teknologi IonFlow eliminerar 97 % av luftburet virus. Resultaten har publicerats i det vetenskapliga magasinet Nature Scientific Reports (https://www.nature.com/articles/srep11431). Effekten på människors hälsa har gång på gång bevisats i skolor, förskolor och på andra utsatta platser. Baserat på teknologin har LightAir tagit fram ett robust system för tillämpning inom djurhållning och inleder därmed ett arbete inom ett nytt affärsområde, Agriculture. Tillsammans med etablerade travtränaren Svante Båth har produkten testats under verkliga förhållanden under två år. Resultaten är mycket positiva.

De första produkterna väntas nå marknaden i slutet av året men redan nu har LightAir fått in tidiga order motsvarande 650 000 SEK. Intresset så långt är framförallt inriktat på travsport.

”Jag har haft LightAir AgroPro installerat vid varannan box i mitt stall under två år och det har hållit tillbaka infektioner. Vi har inte haft några större utbrott och hästarna har hållit en jämn kvalitet under året”, säger Svante Båth i Stall Svante Båth.

”Med LightAir AgroPro tar vi ytterligare ett steg i att utnyttja IonFlow-teknologins unika egenskaper kring virusbekämpning. LightAir arbetar sedan länge passionerat med att förbättra människors hälsa genom avancerad teknologi. Nu tar vi initiativ till att göra samma sak inom djurhållning, ett område med stor potential”, säger Joakim Hansson, VD i LightAir.


För ytterligare information kontakta:

Joakim Hansson
VD, LightAir AB (publ)
070-961 56 10
joakim.hansson@lightair.com


Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 augusti 2018 kl. 10:00 CET.


Om LightAir

LightAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lightair.com.

Taggar:

Om oss

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lightair.com.

Prenumerera

Citat

Jag har haft LightAir AgroPro installerat vid varannan box i mitt stall under två år och det har hållit tillbaka infektioner. Vi har inte haft några större utbrott och hästarna har hållit en jämn kvalitet under året
Svante Båth i Stall Svante Båth
Med LightAir AgroPro tar vi ytterligare ett steg i att utnyttja IonFlow-teknologins unika egenskaper kring virusbekämpning. LightAir arbetar sedan länge passionerat med att förbättra människors hälsa genom avancerad teknologi. Nu tar vi initiativ till att göra samma sak inom djurhållning, ett område med stor potential
Joakim Hansson, VD i LightAir