Lign Multiwood får 2.7 Mkr i utvecklingsbidrag

Lign Multiwood får 2.7 Mkr i utvecklingsbidrag Träförädlingsföretaget Lign Multiwood har fått ett regionalt utvecklingsbidrag på 2,7 Mkr från Länsstyrelsen i Dalarnas Län. Bidraget gäller maskininvesteringar och informationsinsatser under perioden 2001- 2002. Stödets syfte är att främja utvecklingen av växande och sysselsättningsskapande företag i regionen. Lign Multiwood har en unik och patenterad metod för komprimering av trä, CaLignum-processen. Denna komprimerar trä genom isostatisk pressning, vilket ger trä utomordentlig hårdhet, slitstyrka och skönhet. Lign Multiwood siktar mot kommersiell lansering av CaLignum-trä under hösten 2001. Bolaget noteras inofficiellt av Aragon Fondkommission. "Länsstyrelsens bidrag visar det förtroende CaLignum-processen möter som en unik och revolutionerade möjlighet att förbättra alla träslags egenskaper och höja det ekonomiska värdet på många tidigare negligerade träslag. Vi tror att Lign Multiwood kommer att kunna spela en viktig roll i förnyelsen av svensk träförädling, med bas i Dalarna", säger företagets VD, och en av uppfinnarna av CaLignumprocessen, Curt Lindhe. För ytterligare information, kontakta: Curt Lindhe, VD och uppfinnare, tel 0240 - 65 01 20. Lennart Castwall, styrelseledamot och uppfinnare, tel 070-417 24 90 CaLignum uppfanns 1993 av Lennart Castwall och Curt Lindhe. Lign Multiwoods affärsidé är att på basis av egna patent för CaLignum-processen utveckla, producera och sälja isostatpressat trä för byggnad och inredning, som ger kunder och konsumenter överlägsen kvalitet, kostnadseffektivitet och skönhet. Huvudkontoret är lokaliserat i Söderbärke i södra Dalarna och bolaget har idag 15 anställda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/23/20010223BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/23/20010223BIT00220/bit0001.pdf

Om oss

Ett high-techföretag, som står inför en kommersiell lansering och med planer på en internationell expansion. Affärsidén är att på basis av egna patent för CaLignum-processen utveckla, producera och sälja isostatpressat trä.

Dokument & länkar