Bokslutskommuniké för 2000

LINDAB Bokslutskommuniké för 2000 · Försäljningen ökade med 24 procent till 4.415 MSEK (3.569) varav företags- förvärv svarade för 10 procent · Resultat efter finansiella poster uppgick till 303 MSEK (301) inklusive SPP medel · Resultatet har negativt påverkats av mycket höga råmaterialpriser · Förvärv av Spiral-Helix Inc, USA och Tekno Term Climate AB, Sverige under inledningen av 2001 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010216BIT00910/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010216BIT00910/bit0001.PDF Hela bokslutskommunikén

Dokument & länkar