Flaggningsmeddelande

FLAGGNINGSMEDDELANDE Lindab AB har till och med den 19 maj 2000 förvärvat totalt 340.203 B- aktier i Folkebolagen AB, motsvarande 10 procent av kapitalet och 6 procent av rösterna. Därtill har aktieägare representerande 50 procent av kapitalet och 31 procent av rösterna förbundit sig att acceptera Lindabs erbjudande till aktieägarna i Folkebolagen om att sälja sina aktier i Folkebolagen till Lindab. Detta innebär att Lindab förfogar över 60 procent av kapitalet och 37 procent av rösterna i Folkebolagen. Offentliggörande av prospekt och utskick till aktieägarna i Folkebolagen beräknas ske den 29 maj 2000. Anmälningstiden för erbjudandet är den 30 maj-20 juni 2000. Utbetalning av likvid till dem som accepterar erbjudandet beräknas ske i början av juli 2000. Båstad den 22 maj 2000 Lindab AB För ytterligare information, kontakta: Koncernchef och VD Carl-Gustaf Sondén 0431-850 00 eller 070-558 50 15 Vice VD Hans Schmidt-Hansen +4574226222 or +4540285575 Ekonomi- och finansdirektör Nils-Johan Andersson 0431-850 00 eller 070-668 50 75 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/22/20000522BIT00320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/22/20000522BIT00320/bit0002.pdf

Dokument & länkar