Kontant bud på Folkebolagen

Kontant bud på Folkebolagen Lindab erbjuder 43,50 kronor per B-aktie * Lindab AB har beslutat att lämna ett erbjudande att kontant köpa de på OM Stockholmsbörsens OTC-lista noterade aktierna i Folkebolagen AB. * Erbjudandet innebär att Lindab betalar 43,50 kr kontant per B-aktie i Folkebolagen. * Erbjudandet innebär en premie om 73 procent baserat på den genomsnittliga betalkursen för B-aktien i Folkebolagen under de senaste 10 handelsdagarna. * Aktieägare i Folkebolagen representerande 50 procent av kapitalet och 31 procent av rösterna har förbundit sig att acceptera erbjudandet. * Ett förvärv av Folkebolagen kommer att stärka Lindabs affärsområde Profile, särskilt på den svenska marknaden. * Ett förvärv av Folkebolagen kommer att öka Lindabs resultat och vinst per aktie. För innevarande år bedöms resultatpåverkan bli marginell. Bakgrund och motiv Lindab AB är en internationell koncern som utvecklar, producerar och marknadsför produkter i tunnplåt för två affärsområden: Ventilation till miljö- och ventilationsbranscherna samt Profile med ett komplett program för byggnadsindustrin. Försäljningen under 1999 uppgick till 3 600 MSEK och antalet anställda till ca 2 900 personer. Folkebolagen är en företagsgrupp med huvudsaklig inriktning mot bearbetning och försäljning av tunnplåtsprodukter. För Lindab innebär ett förvärv av Folkebolagen att samordningsmöjligheter skapas inom såväl inköp, produktion som marknadsbearbetning. Folkebolagen har under de senaste åren redovisat negativt resultat. Samtidigt har Folkebolagen genomfört långtgående åtgärder i syfte att förbättra lönsamheten. Lindabs bedömning är att Folkebolagen, vid integrering i Lindab, kommer att positivt bidra till Lindabs lönsamhetsutveckling. Folkebolagen är väsentligt mindre än Lindab. Lindabs bedömning är att Folkebolagen kommer att öka Lindabs omsättning, efter fullföljt erbjudande, med drygt tio procent. Erbjudandet Lindabs erbjudande innebär att aktieägarna i Folkebolagen erhåller en kontant köpeskilling om 43,50 kronor per B-aktie. Courtage utgår inte. Den budpremie som Lindab betalar för Folkebolagens B-aktie uppgår till 55 procent beräknat på senaste betalkurs den 5 maj 2000 respektive 73 procent räknat på den genomsnittliga betalkursen för Folkebolagens B-aktie under de senaste tio handelsdagarna. Lindab äger inga aktier i Folkebolagen. Lindab har försäkrat sig om att aktieägare representerande 50 procent av kapitalet och 31 procent av rösterna i Folkebolagen accepterar erbjudandet. Lindab har erbjudit A-aktieägare 53,50 kronor per A-aktie. Villkor för erbjudandet Lindabs erbjudande är villkorat dels av att erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Lindab blir ägare till mer än 90 procent av aktierna och rösterna i Folkebolagen, dels av att förvärvet inte hindras eller försvåras av lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller annan omständighet utanför Lindabs kontroll. Lindab förbehåller sig rätten att fullfölja erbjudandet vid lägre anslutning än 90 procent. Preliminär tidplan Offentliggörande av prospekt: den 29 maj 2000 Anmälningsperiod: den 30 maj- 20 juni 2000 Likviddag: början av juli 2000 Lindab förbehåller sig rätten att förlänga anmälningstiden och därmed senarelägga likviddagen. Båstad den 8 maj 2000 Lindab AB För ytterligare information, kontakta: Koncernchef och VD Carl-Gustaf Sondén 0431-850 00 eller 070-558 50 15 Vice VD Hans Schmidt-Hansen +4574226222, +4540285575 Ekonomi- och Nils-Johan Andersson 0431-850 00 eller 070-668 50 75 finansdirektör Erbjudandet kommer inte att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 och riktas inom Amerikas Förenta Stater uteslutande till personer som är "qualified institutional buyers" i enlighet med Rule 144 A i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller i övrigt till personer vilkas deltagande förutsätter åtgärder utöver de som följer av svensk rätt. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000609BIT00270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000609BIT00270/bit0002.pdf

Dokument & länkar