Lindab AB förvärvar Scandab AB

Lindab AB förvärvar Scandab AB Lindab AB har tecknat avtal om förvärv av Scandab AB med huvudkontor i Kumla. Säljare är BPA AB, Stockholm. Scandabs försäljning under 1999 uppgick till 65 MSEK och antalet anställda var 25. Bolaget som är verksamt inom miljöområdet, utvecklar, marknadsför, lagerhåller och distribuerar produkter och system till industrin. Bolaget har ingen egen tillverkning. Förvärvet stärker Lindabs affärsområde Ventilation där samordningsfördelar finns inom produktområdet Transfer, dels genom ökade produktionsvolymer och dels genom förbättrade distributionskanaler. Lindabs IT program kommer att ge Scandab ett modernt verktyg för att effektivisera och marknadsföra sina systemlösningar mot bland annat den tillverkande industrin. Scandab kommer att drivas vidare som en separat enhet inom Lindabs organisation men kommer att kunna utnyttja Lindabkoncernens stora geografiska spridning. Grevie 2000-05-03 Lindab AB (publ) Carl-Gustaf Sondén VD och koncernchef ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT00640/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT00640/bit0002.pdf

Dokument & länkar