Lindab AB förvärvar Tekno Term Climate AB, Göteborg.

Lindab AB förvärvar Tekno Term Climate AB, Göteborg. Lindab AB har, under förutsättning av godkänd due diligence, tecknat avtal med Gajb AB och 6:e AP- fonden avseende förvärv av 100 procent av aktierna i Tekno Term Climate AB. Under 2000 hade Tekno Term en försäljning på c:a 120 MSEK och 60 anställda. Tekno Term utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter och systemlösningar för lokaler där ett kontrollerat inneklimat krävs, ett område som väl kompletterar Lindabs division Comfort inom affärsområdet Ventilation. Företaget har sitt huvudkontor i Göteborg och försäljningskontor i Stockholm, Malmö, Linköping, Piteå och Oslo samt ett dotterbolag i Polen. Förvärvet får endast ett marginellt inflytande på Lindabkoncernens resultat under 2001. Grevie 2001-02-07 Lindab AB (publ) Carl-Gustaf Sondén VD, Koncernchef ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00050/bit0002.pdf

Dokument & länkar