Lindab fullföljer budet på Folkebolagen

LINDAB FULLFÖLJER BUDET PÅ FOLKEBOLAGEN LINDAB FÖRFOGAR ÖVER 71 PROCENT AV KAPITALET OCH 82 PROCENT AV RÖSTERNA I FOLKEBOLAGEN Lindab AB har förvärvat ytterligare aktier i Folkebolagen AB och äger nu totalt 369 703 aktier, motsvarande 11 procent av kapitalet och 7 procent av rösterna. Därtill har nu aktieägare representerande totalt 60 procent av kapitalet och 75 procent av rösterna förbundit sig att acceptera Lindabs erbjudande respektive att sälja sina aktier till Lindab. Därmed förfogar Lindab över totalt 71 procent av kapitalet och 82 procent av rösterna i Folkebolagen. Lindab har mot denna bakgrund beslutat att ta bort sitt tidigare uppställda villkor om att Lindab skall bli ägare till mer än 90 procent av kapital och röster. Lindabs erbjudande är därmed villkorslöst. Offentliggörande av prospekt och utskick till aktieägarna i Folkebolagen sker på måndag den 29 maj 2000. Anmälningstiden för erbjudandet är den 30 maj-20 juni 2000. Utbetalning av likvid till dem som accepterar erbjudandet beräknas ske i början av juli 2000. Båstad den 24 maj 2000 Lindab AB För ytterligare information, kontakta: Koncernchef och VD Carl-Gustaf Sondén 0431-850 00 eller 070-558 50 15 Vice VD Hans Schmidt-Hansen +4574226222, +4540285575 Ekonomi- och finansdirektör Nils-Johan Andersson 0431-850 00 eller 070-668 50 75 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/24/20000524BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/24/20000524BIT00210/bit0002.pdf

Dokument & länkar