Lindabkoncernen januari - september 2000

Lindabkoncernen januari - september 2000 Alla siffror redovisas i MSEK om inget annat anges. ¤Fortsatt kraftig tillväxt enligt plan. Försäljningen ökade med 21 procent till 3 166 (2 612), ökningen under tredje kvartalet uppgick till 26 procent ¤Försäljningsökning i USA 51 procent, i Sverige 40 procent ¤Höga råmaterialpriser har påverkat resultatet efter finansiella poster som uppgick till 216 (195) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT01250/bit0001.PDF Hela rapporten

Dokument & länkar