Kommuniké från AB Lindex bolagsstämma

Vid bolagsstämma i AB Lindex den 7 december 2004 fastställdes styrelsens förslag att till aktieägarna dela ut 15,00 kr per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes till den 10 december 2004. Utbetalning av utdelning kommer att ske genom VPC den 15 december 2004. Till ordinarie styrelseledamöter i AB Lindex omvaldes Christer Gardell, Conny Karlsson, Bengt Larsson och Lars Otterbeck. Nyval gjordes av Kicki Olivensjö, Nora Förisdal Larssen och Lars Förberg. Kicki Olivensjö (1958) är konsult inom mode och textil. Kicki är styrelseledamot i Idinge&olivensjö AB. Nora Förisdal Larssen (1965) har tidigare varit partner på McKinsey&Company’s stockholmskontor och har bland annat lett McKinsey’s arbete inom detaljhandel och konsumentvaror i Skandinavien. Nora har inga andra styrelseuppdrag. Lars Förberg (1965) är partner i Cevian Capital. Lars är styrelseledamot i Intrum Justitia AB. Birgitta Johansson-Hedberg och Gerhard De Geer avböjde omval. Arbetstagarna har utsett Karin Larsson och Rigmor Lindbäck, HAF till ordinarie styrelseledamöter. Alice Eriksson, HAF och Rune Lindstrand, HTF har utsetts till suppleanter. Arvodet till styrelsen fastställdes till 1 300 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande struktur: Ordförande 300 000 kronor, övriga bolagsstämmovalda ledamöter 150 000 kronor samt för kommittéarbete 100 000 kronor att fördelas av styrelsen. Stämman beslutade att tillsätta en valberedning vars uppgift är att bereda och lägga fram förslag för bolagets aktieägare avseende val av styrelseledamöter, revisor samt styrelse- och revisorsarvode. Vid det konstituerande styrelsemötet, som avhölls efter bolagsstämman, valdes Christer Gardell till styrelsens ordförande och Conny Karlsson till vice ordförande. Conny Karlssons tal från stämman återfinns på Lindex hemsida www.lindex.com (tillförordnad VD under perioden 04-04-01 till 04-10-11). AB Lindex (publ)

Om oss

Lindex är ett av Europas ledande modeföretag med cirka 460 butiker på 18 marknader och försäljning online. Lindex erbjuder ett inspirerande och prisvärt mode för den modeintresserade och medvetna kvinnan. Sortimentet omfattar flera olika koncept inom dam-, barn-, underkläder och kosmetik. Lindex växer, både genom egna kanaler och tillsammans med globala modeplattformar. Lindex hållbarhetslöfte är att göra skillnad för framtida generationer genom att stärka kvinnan, respektera planeten och stå upp för mänskliga rättigheter. Lindex är ett helägt dotterbolag till Stockmann Oyj Abp Ytterligare information finns på www.lindex.com

Prenumerera