Kommuniké från Lindex Bolagsstämma

Report this content

Kommuniké från AB Lindex bolagsstämma Vid bolagsstämma i AB Lindex den 16 januari 2003 fastställdes styrelsens förslag att till aktieägarna dela ut 6:00 kr per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes till den 21 januari 2003. Utbetalning av utdelning kommer att ske genom VPC den 24 januari 2003. Styrelsens förslag att ändra bolagsordningen avseende flytt av styrelsens säte från Alingsås till Göteborg fastställdes av stämman. Till ordinarie styrelseledamöter i AB Lindex omvaldes Birgitta Johansson- Hedberg, Bengt Larsson, Erik Stensrud, Gerard De Geer, Jörgen Johansson, Lars Otterbeck, Michael Lemner samt Tommy Persson. Marie Ehrling avböjde omval. Arbetstagarna har utsett Karin Larsson och Rigmor Lundbäck, HAF till ordinarie styrelseledamöter. Alice Eriksson, HAF och Rune Lindstrand, HTF har utsetts till suppleanter. Arvodet till styrelsen fastställdes till 1.220.000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens bestämmande. Till ledamöter i nomineringskommittén omvaldes Birgitta Johansson- Hedberg, Ramsay Brufer, Björn Lind och Ola Uhre. Bolagsstämman beslutade att anta det förslag till incitamentsprogram för ledande befattningshavare som styrelsen föreslagit. Bolagsstämman beslutade vidare att ge bemyndigande till styrelsen i AB Lindex att, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Syftet med bemyndigandet är att uppnå en kostnadseffektiv värdesäkring mot den finansiella exponering som skulle kunna uppkomma i samband med det antagna incitamentsprogrammet. Det föreslagna incitamentsprogrammet avser tiden 1 september 2002-31 augusti 2003. Vid det konstituerande styrelsemötet, som avhölls efter bolagsstämman, omvaldes Birgitta Johansson-Hedberg till styrelsens ordförande. Verkställande direktörens tal vid stämman återfinns på Lindex hemsida www.lindex.com. För ytterligare information kontakta: Jörgen Johansson, VD och koncernchef Tel: +46 (0) 322-777 02 Mobil: +46 (0) 70-594 21 22 Ulrika Danielson, Informationschef Tel: +46 (0) 322-744 00 Mobil: +46 (0) 70-950 16 13 Lindexkoncernen består av två butikskedjor: Lindex med 317 butiker på den nordiska marknaden och 33 i Tyskland samt Twilfit med 58 butiker i Sverige varav 10 drivs som franchisebutiker. Koncernens affärsområden är damkonfektion, damunderkläder och barnkläder ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/16/20030116BIT00800/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/16/20030116BIT00800/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar