Lipidor AB förstärker styrelsen och siktar på börsnotering 2019

Lipidor AB, ett läkemedelsföretag som utvecklar innovativa produkter baserat på den patenterade plattformsteknologin AKVANO®, meddelar idag planer på marknadsnotering av företagets aktie under 2019. Som en del i förberedelserna har Fredrik Sjövall och Per Nilsson valts in i styrelsen.

”Lipidor befinner sig i en spännande fas där vår första läkemedelskandidat går in i fullt finansierade Fas III studier under året. Samtidigt har vi flera nya produkter som visat goda resultat i preklinisk utveckling och som vi kommer att ta in i klinik närmaste åren. För att stärka oss inför utlicensierings-diskussioner och påskynda utvecklingstempot avser vi att ta in ytterligare kapital under 2019 och en marknadsnotering är huvudspåret för detta” säger Ola Flink, Styrelseordförande för Lipidor AB.

”Lipidor har en unik teknologi med många marknadsnära tillämpningar inom såväl receptbelagda som receptfria preparat. Mina erfarenheter från noterad miljö kan komma väl till pass när bolaget förbereder sig för marknadsnotering ” säger Fredrik Sjövall som utöver styrelseposten i Lipidor AB är VD i Inhalation Sciences AB, noterat på Aktietorget samt Styrelseordförande i Hemcheck AB, noterat på First North.

Styrelseledamoten Per Nilsson som representerar delägaren Råsunda Förvaltning AB kommenterar:

”Det är inte ofta man träffar på bolag med samma potential som Lipidor. AKVANO-teknologin är väl beprövad och röner stort intresse från marknaden. Jag ser fram emot att stötta den strategiska utvecklingen framåt”

Övriga styrelseledamöter är ägarrepresentanterna Gabriel Haering, som representerar det schweiziska CDMO-bolaget Cerbios-Pharma SA, och Magnus Hedman, som representerar kontraktstillverkaren Aurena Laboratories AB, samt styrelseordförande Ola Flink.

För kontakt: Olle Holmertz, t.f. VD, mobil: 0709–439672

Lipidor AB är ett Stockholmsbaserat läkemedelsföretag som utvecklar produkter för administration på huden. Utvecklingen sker utifrån den patenterade plattformsteknologin AKVANO® som utgörs av spraybara, vattenfria, lösningar innehållande lipider i vilka man kan inkorporera läkemedelsubstanser och liknande substanser. Företagets längst avancerade produkt mot psoriasis beräknas påbörja fullt finansierade studier i Fas III under 2018. Utöver läkemedelsutveckling har Lipidor inlett pilotförsäljning av receptfria hudpreparat inom veterinär- och humanområdet.
 

Prenumerera

Dokument & länkar