Anders Nylander ny VD för LjungbergGruppen AB

Anders Nylander ny VD för LjungbergGruppen AB Ulf Holmlund har meddelat styrelsen att han efter 20 år som verkställande direktör i LjungbergGruppen AB önskar lämna sin befattning. Till ny verkställande direktör har utsetts Anders Nylander. Han kommer att tillträda sin befattning vid bolagsstämman den 27 mars 2003. Anders Nylander är för närvarande vice VD och fastighetschef i LjungbergGruppen. Han har varit anställd i bolaget sedan 1987 och har tidigare bl.a. varit ansvarig för marknad och fastighetsutveckling. Anders Nylander är född 1952 och är civilingenjör väg och vatten. Ulf Holmlund kommer under en övergångsperiod att kvarstå som rådgivare till bolaget och har på huvudägarnas förfrågan accepterat att kvarstå i bolagets styrelse. "För mig har det varit ett naturligt men ändå stort beslut att fatta att efter många år lämna befattningen som VD i LjungbergGruppen. Bolaget har under denna tid genomgått en stor förändring och tillväxt och det har för mig varit mycket stimulerande att få leda och utveckla bolaget", säger Ulf Holmlund. "LjungbergGruppen har idag en stark position som kundorienterad fastighetsutvecklare och förvaltare i Stockholm, en position som Anders Nylander i hög grad varit med om att skapa. För mig och för bolaget är det därför mycket positivt att Anders har accepterat att bli ny VD i bolaget." Stockholm den 14 februari 2003 LjungbergGruppen AB Styrelsen För ytterligare information kontakta: Johan Björkman, styrelseordförande, 08-6140020, 070-4713080 Ulf Holmlund, VD, 08-6101900, 0730-261938 Anders Nylander, VVD, 08-6101900, 0730-261940 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/14/20030214BIT00230/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/14/20030214BIT00230/wkr0002.pdf

Om oss

LjungbergGruppens affärsidé är att långsiktigt och med god lönsamhet förvärva, äga, utveckla och förvalta fastigheter i Stockholmsregionen. De största delmarknaderna är Sickla, Kista och Stockholms innerstad.

Dokument & länkar