Bokslutskommuniké 2002

LjungbergGruppen AB Bokslutskommuniké 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 146 Mkr (127). Tidigare lämnad resultatprognos var 135 Mkr. Inga försäljningar av fastigheter ingår i resultatet. Årets resultat uppgick till 104 Mkr (91), vilket motsvarar 6,76 kr/aktie (5,98). Hyresintäkterna uppgick till 429 Mkr (383) och hyresnivån uppgår i början av 2003 till 443 Mkr. Styrelsen föreslår en utdelning med 3,50 kr/aktie (3,00). Stockholm den 14 februari 2003 LjungbergGruppen AB Styrelsen Bilaga: Bokslutskommuniké 6 sidor. Ytterligare upplysningar lämnas av Ulf Holmlund, VD, telefon: 08/610 19 00, 0730/26 19 38 030214 Bokslutskommuniké 2002.Direktion Ekonomi Bokslut, kommunikéer ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/14/20030214BIT00240/wkr0001.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

LjungbergGruppens affärsidé är att långsiktigt och med god lönsamhet förvärva, äga, utveckla och förvalta fastigheter i Stockholmsregionen. De största delmarknaderna är Sickla, Kista och Stockholms innerstad.

Dokument & länkar