Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000

Report this content

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000 Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår för perioden till 82,1 Mkr (38,0). I resultatet ingår vinst vid fastighetsförsäljning med 15 Mkr (0). Resultatet efter finansiella poster, exklusive resultat fastighets- försäljning och överskott SPP, uppgår till 61,1 Mkr (38,0). Resultatet efter skatt uppgår för perioden till 59,1 Mkr (27,4), vilket motsvarar 7,80 kr/aktie (3,62). Hyresintäkterna för tredje kvartalet motsvarar på årsbasis 336 Mkr. För 1999 var hyresintäkterna 263 Mkr. Hyresintäkterna under fjärde kvartalet väntas på årsbasis uppgå till 360 Mkr, vilket är en ökning med 97 Mkr (37 procent) jämfört med 1999. Resultatet efter finansiella poster väntas för 2000 uppgå till 100 Mkr (55). I resultatprognosen ingår resultat vid fastighetsförsäljning med 15 Mkr (0). Resultatet av fastighetsförsäljningar kommer att öka om försälj- ning av mark i Sickla fullföljs under fjärde kvartalet. Resultatprognosen innebär ett resultat efter skatt på 72 Mkr (39), vilket motsvarar 9,50 kr/aktie (5,19). LjungbergGruppen AB (publ) Bilaga: Delårsrapport 6 sidor Ytterligare upplysningar lämnas av Ulf Holmlund, VD, tel: 08-610 19 00 el- ler 070-410 19 38 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00150/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar