Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma LjungbergGruppen AB kallar till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 27 mars 2003 kl. 17.00. Kallelsen innehåller vad som enligt bolagsordning skall förekomma på ordinarie bolagsstämma samt förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier. LjungbergGruppen AB (publ) Bilaga: Kallelse till bolagsstämma Ytterligare upplysningar lämnas av Ulf Holmlund, VD, tel: 08/610 19 00, 0730/261938 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/25/20030225BIT00090/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/25/20030225BIT00090/wkr0002.pdf Bilaga

Om oss

LjungbergGruppens affärsidé är att långsiktigt och med god lönsamhet förvärva, äga, utveckla och förvalta fastigheter i Stockholmsregionen. De största delmarknaderna är Sickla, Kista och Stockholms innerstad.

Dokument & länkar