LjungbergGruppen hyr ut 9.000 m2 i Järfälla

LjungbergGruppen hyr ut 9.000 m2 i Järfälla LjungbergGruppen har tecknat ett hyresavtal omfattande 9.000 m2 i bola- gets fastighet i Järfälla. Hyresavtalet är 10-årigt med omgående tillträ- de. Uthyrningen innebär att fastigheten, som är på totalt 32.000 m2, är fullt uthyrd. "När vi förvärvade fastigheten 1996 var huvuddelen av ytorna vakanta. Ut- hyrningen innebär att vi varit framgångsrika i vår strategi att ta tillva- ra fastighetens kvaliteter och finna stora expansiva hyresgäster. Förut- sättningar har nu också skapats för att påbörja utveckling av den betydan- de byggrätt som finns på fastigheten" säger Ulf Holmlund, VD i Ljungberg- Gruppen. LjungbergGruppen AB (publ) Ytterligare upplysningar lämnas av Ulf Holmlund, tel: 08/61019 00 (arbete) eller 070/410 19 38 (mobil) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/19/20000519BIT00520/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/19/20000519BIT00520/bit0002.pdf

Om oss

LjungbergGruppens affärsidé är att långsiktigt och med god lönsamhet förvärva, äga, utveckla och förvalta fastigheter i Stockholmsregionen. De största delmarknaderna är Sickla, Kista och Stockholms innerstad.

Dokument & länkar