LjungbergGruppen/Länsförsäkringar hyr ut 11.000 m2 till Telenordia

2 LjungbergGruppen/Länsförsäkringar hyr ut 11.000 m till Telenordia 2 Telenordia har tecknat ett 10-årigt hyreskontrakt på 11.000 m i den pågående om- och nybyggnaden av Mineralvattenfabriken vid N:a Stationsgatan i Stock- holm. Inflyttning sker hösten 2001. Fastigheten som samägs av LjungbergGruppen och Länsförsäkringar byggdes ur- sprungligen för Apotekarnes Mineralvattenfabrik. En stor omvandling av fastig- heten pågår innebärande att ovanpå den befintliga sockelbyggnaden i tegel byggs en fritt formad påbyggnad med glasfasader som tillskapar kontor för öpp- na och flexibla planlösningar. Telenordia hyr hela om- och påbyggnaden. Telenordias verksamhet omfattar telefoni-, internet- och datakommunika- tionstjänster. Bolaget ägs till lika delar av British Telecom och Telenor. Te- lenordias rådgivare vid förhyrningen har varit Finansjuristerna. LjungbergGruppen utvecklar och förvaltar fastigheter i Stockholm. Större ut- vecklingsprojekt pågår i Stockholms innerstad, Kista och Sickla. LjungbergGruppen AB (publ) Ytterligare upplysningar lämnas av: Ulf Holmlund, VD LjungbergGruppen tel: 08/610 19 00 eller 070-410 19 38 Elisabet Järstrand, Informationschef Telenordia, tel: 08/587 872 06, 070-861 72 06 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/04/20001004BIT00150/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/10/04/20001004BIT00150/bit0002.doc

Dokument & länkar