Ingen ska hamna mellan stolarna

Det är oacceptabelt att enskilda individer fråntas sin försörjning för att socialförsäkringarna inte fungerar tillfredställande. Det anser LO-kongressen som idag diskuterade socialförsäkringsfrågorna.LO-kongressen biföll motionens förslag. LO anser att det är oacceptabelt att enskilda individer ställs utan försörjning för att försäkringssystemen inte samverkar på ett tryggt och effektivt sätt. LO kräver att det måste vara helt klart vid varje tidpunkt vilket försäkringssystem som ska träda in.

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera