Anna Haara ny styrelsemedlem i Forum Vårdbyggnad

Report this content

Chef för Utveckling Projekt på Locum invald i styrelsen för Forum Vårdbyggnad.

Anna Haara, enhetschef Utveckling Projekt på Locum har valts in i styrelsen för Forum Vårdbyggnad. Hennes enhet ansvarar för att utveckla och tillhandahålla projektstöd samt kompetens inom vårdlokalutveckling. Anna är byggnadsingenjör och jurist i grunden. Hon har arbetat hela sitt yrkesverksamma liv inom bygg- och fastighetsbranschen i olika roller som byggentreprenör och sedan sexton år tillbaka som beställare och byggherre. Locum är medlem i Forum Vårdbyggnad som är en förening och mötesplats för information, utvecklingsarbete, forskning och utbildning inom området fysisk miljö för vård och hälsa.

Erfarenhetsutbyte är en viktig del för att möjliggöra ett riktigt bra framtidsinriktat utvecklingsarbete. Det bidrar starkt till att skapa goda förutsättningar för att tillgodose vårdens behov av ändamålsenliga och hållbara vårdlokaler till rätt kvalitet och kostnad. I styrelsearbetet vill jag fortsätta förvalta och förädla den fina kunskapsplattform Forum Vårdbyggnad är idag, säger Anna.


  Locums presstelefon (vardagar kl. 8-16)
08-123 172 22
Locum förvaltar, bygger och utvecklar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt vår ägare Region Stockholm. Genom engagemang, innovation och samverkan erbjuder vi sjukvården och invånarna i länet attraktiva och hållbara vårdmiljöer. Läs mer på http://www.locum.se/.

Taggar:

Media

Media