Beredskap för coronasmitta

Report this content

Den senaste tiden har det pågått ett intensivt arbete för att hantera spridningen av det nya coronaviruset. Locum har ett samhällsviktigt uppdrag och arbetar i nära samarbete med Region Stockholm för att vårdens arbete ska fungera. Triageringstält sätts upp och lokaler för intensivvård iordningsställs runtom i länet.

– Vi står i ständig beredskap att bistå regionen med det som behövs. Läget i regionen är ansträngt men under kontroll och vi har stort förtroende för den medicinska kompetens som finns inom regionen och de direktiv vi får, säger Anders Gidrup, säkerhetschef på Locum.

Tillsammans med Försvarsmakten och Räddningstjänsten har Locum satt upp triageringstält utanför akutmottagningarna på Södertälje sjukhus, Danderyds sjukhus, NKS, S:t Görans sjukhus, Norrtälje sjukhus, Nacka sjukhus, Sollentuna sjukhus och Rosenlunds sjukhus. Detta för att vårdpersonalen ska kunna triagera – sortera – patienterna på ett säkert sätt utomhus innan de omhändertas och får fortsatt vård på ett korrekt och patientsäkert sätt.

Locum ansvarar för drift och förvaltning av regionens samtliga sjukhus. Inom ramen för detta uppdrag deltar Locum i den regionala krisledningen och säkerställer att driften fungerar så att vård kan bedrivas. En viktig del i det arbetet är i dagsläget att tomställa lokaler på sjukhusen som kan användas till intensivvård. 

– Vi stöttar vården för att underlätta hanteringen av coronasmittade patienter. Just nu iordningställer vi till exempel fler intensivvårdsplatser inom regionen om det skulle behövas framöver. VI har även bidragit till att skapa fler isoleringsrum på intensivvårdsavdelningar runtom i länet, säger Anders Gidrup.

Media

Media