Gratis parkering för vårdpersonal april–maj 2020

Report this content

Locum vill uppmärksamma det fantastiska och viktiga arbete vårdpersonalen gör i dessa svåra tider och har därför beslutat att införa avgiftsfri parkering.

Fri parkering gäller för personal på besöks- och personalparkeringarna i anslutning till sjukhusen från 1 april till 31 maj 2020.

– Vi hoppas därmed underlätta och bidra till att vårdpersonalen på ett tryggt sätt ska kunna transportera sig till sin arbetsplats. Det här är vårt sätt att säga tack för den enastående insats alla gör i vården, säger Anette Henriksson, vd på Locum.

Upplägget gäller alla fastigheter som Locum förvaltar. Även NKS och Stockholmsmässan, där ett fältsjukhus nu upprättats, kommer att erbjuda gratis parkering under samma tid.

Vårdpersonalen har fått information via intranäten på respektive sjukhus om hur de ska göra för att få gratis parkering.

Åsa Berg
Kommunikationschef
08-123 170 30
asa.berg@sll.se

Om Locum
Locum förvaltar, bygger och utvecklar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt vår ägare Region Stockholm. Genom engagemang, innovation och samverkan erbjuder vi sjukvården och invånarna i länet attraktiva och hållbara vårdmiljöer. Läs mer på http://www.locum.se/.

Media

Media