Information om förmåner och evenemang i juletider

I juletid är det vanligt med gåvor och julmiddagar – något som vi alla tycker är trevligt. Men som offentligt bolag tycker vi på Locum att det är viktigt att följa de riktlinjer som finns om mutor och andra oegentligheter.

För att Locum ska ha goda och sunda affärsrelationer och en bra samarbetskultur har vi tillsammans med Region Stockholm riktlinjer avseende vad som är muta eller annan oegentlighet. 

– För oss på Locum är det viktigt att göra rätt och det ska också vara lätt att göra rätt. Vår professionalism och objektivitet får aldrig ifrågasättas, inte heller det ansvar vi har för skattebetalarnas pengar, säger Anette Henriksson, vd på Locum.

Det är inte förenligt med Region Stockholms och Locums riktlinjer att medarbetare tar emot förmåner, eller deltar i engagemang, som inte utgör ett led i tjänsteutövningen. I samband med pågående upphandling eller myndighetsutövning är alla former av förmåner otillåtna. Givetvis är det viktigt med möten av skilda slag mellan Locum, leverantörer och samarbetspartners. Dessa möten måste dock kunna kopplas till Locums tjänsteutövande.

Media

Media