Ingemar Ziegler: Locum polisanmälde för drygt ett år sedan

Ingemar Ziegler: Locum polisanmälde för drygt ett år sedan Enligt tidningsuppgifter beslutade överåklagare Christer van der Kwast under måndagen att granska misstänkta mutbrott inom Locum. För oss inom Locum är det något förvånande att åklagaren först nu finner anledning att uppmärksamma fallet. För drygt ett år sedan, den 8 mars 2002, begärde Locum en polisutredning med anledning av DN:s uppgifter om att tre medarbetare, bl.a. den tidigare medarbetare som nu figurerar i pressen, misstänktes för att bl.a. blivit bjudna på en vinresa till Italien. Syftet med polisanmälan var bl.a. att jag själv ville ha en oberoende utredning om de uppgifter som figurerade i DN:s artiklar i mars 2002. Under det gångna året har Locum tillfört kompletteringar till polisanmälan. Dessutom har Locum vid ett antal tillfällen kontaktat Polismyndigheten i Stockholm i syfte att påskynda ärendet. Hittills har dock inte något hänt. Till denna pressinformation bifogas Locums begäran om polisutredning, daterad 2002-03-08. Pressinformation om den begärda polisutredningen och övriga åtgärder som Locum vidtog m.a.a. de påstådda oegentligheterna finns i en pressinformation på Locums webbplats, daterad 2002-03-08. Revisionsrapporterna, precis som allt annat material i ärendet, finns att tillgå här på Locum. Av hänsyn till den tidigare medarbetarens integritet har vi hittills avstått från att öppet redovisa e- postkommunikationen. Stockholm den 20 maj 2003 Ingemar Ziegler Ytterligare information: Ingemar Ziegler, VD 08-690 70 01, 070-484 70 01 Tommy Hoff, vice VD 08-690 76 77, 070-484 76 77 Charlotte Helmersson, Informationschef 08-690 70 40, 070-484 70 40 www.locum.se Bilaga till Locums pressinformation daterad 2003-05-20, 2(2) 2002-03-08 LOC 0105-0695 Polismyndigheten i Stockholms län 106 75 Stockholm Begäran om utredning (3 bilagor) Locum AB får härmed begära utredning om huruvida brott har begåtts mot bakgrund av de uppgifter som framgår av materialet i bifogade kopia av bolagets akt LOC 0105-0695 samt uppgifterna i bifogade tidningsartikel. Utredningen bör enligt bolagets mening inriktas mot både de tre av bolagets arbetstagare som finns omnämnda i ovannämnda akt och som saken rör samt det byggföretag som omnämns i såväl akten som i tidningsartikeln. Locum AB önskar att frågorna utreds med skyndsamhet samt att polismyndigheten under hand håller bolaget underättat om de åtgärder och beslut myndigheten vidtager i ärendet. Med vänlig hälsning Ingemar Ziegler Bilagor 1 Kopia av Locum AB:s akt i ärendet LOC 0105-0695 2 Kopia av artikel ur Dagens Nyheter 2002-03-08 3 Registreringsbevis för Locum AB ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/20/20030520BIT00650/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/20/20030520BIT00650/wkr0002.pdf

Om oss

Locum förvaltar, bygger och utvecklar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt vår ägare Region Stockholm. Genom engagemang, innovation och samverkan erbjuder vi sjukvården och invånarna i länet attraktiva och hållbara vårdmiljöer. Läs mer på http://www.locum.se/.

Dokument & länkar