Ingemar Ziegler kommenterar SvD:s uppgifter om Locums representationskostnader

Ingemar Ziegler kommenterar SvD:s uppgifter om Locums representationskostnader Uppgifterna i Svenska Dagbladet är i sina enskildheter korrekta. Emellertid vill jag framhålla att den refererade båtresan med spanska gäster är ett enstaka undantag och inte något normalfall, vilket artikeln försöker ge sken av. Spritrepresentation förekommer överhuvudtaget inte i Locum sedan mitten av 1990-talet. Landstingets regelverk medger dock detta vid utländska besök och särskilt högtidliga tillfällen. Beträffande det aktuella fallet vill jag framhålla följande. De spanska gästerna var formellt inbjudna av landstingets dåvarande finansledning. Besöket arrangerades av Locum med mycket kort varsel, då gästerna gav sent besked om de skulle komma eller inte. Som jag själv tidigare framhållit tycker jag att det blev det för dyrt och kanske festligt i överkant. Någon liknande representation har inte förekommit tidigare och kommer inte att förekomma framgent. När SvD hörde av sig sent igår eftermiddag fick journalisten omedelbart och öppet tillgång till all önskad information om min representation och mina resor samt dessutom den revisionspromemoria som artikeln refererar till. Den revisionen utfördes för övrigt efter initiativ från mig med anledning av en enskild persons ifrågasättande av vår representation. Vad man än tycker om båtarrangemanget så fann revisorerna att det låg inom ramen för landstingets regelverk vid utländskt besök. Revisorernas granskning och slutsatser har varit offentliga och kända en längre tid. Representationen på Johannesbergs golfklubb har inte föranlett några anmärkningar från revisorernas sida. Stockholm som ovan Ingemar Ziegler Ytterligare information: Ingemar Ziegler, VD 08-690 70 01, 070-484 70 01 Charlotte Helmersson, Informationschef 08-690 70 40, 070-484 70 40 www.locum.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/10/20030510BIT00030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/10/20030510BIT00030/wkr0002.pdf

Om oss

Locum förvaltar, bygger och utvecklar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt vår ägare Region Stockholm. Genom engagemang, innovation och samverkan erbjuder vi sjukvården och invånarna i länet attraktiva och hållbara vårdmiljöer. Läs mer på http://www.locum.se/.

Dokument & länkar