Intensivt arbete med att bistå vården i coronatider

Report this content

Triageringstält utanför akutsjukhusen, fler vårdplatser och etablering av ett nytt fältsjukhus i Älvsjö. Locum samarbetar nu intensivt med vården och Region Stockholm för att rusta samhället i coronatider.

Arbetet med att bekämpa det nya coronaviruset fortsätter. Locum deltar aktivt i Regional Särskild Sjukvårdslednings (RSSL:s) arbete i Stockholm och har en löpande samordning med sjukhusen i länet. Tillsammans granskas riskerna som handlar om drift och service i händelser av störningar i samhällets leverans. 

– Ett av våra första uppdrag handlade om att upprätta triageringstält utanför flera akutsjukhus i länet. Yttre triage, eller sortering, har konstaterats nödvändigt för att förhindra att smittade personer går in på akutmottagningarna. Vi har samarbetat med bland annat Räddningstjänsten och Försvarsmakten för att etablera ungefär 20 tält, säger Anders Gidrup, säkerhetschef på Locum.

Etablering av fältsjukhus i Älvsjö
Regionen bedömer att länet behöver rustas med fler vårdplatser för behandling av patienter smittade av det nya coronaviruset.  På uppdrag av Region Stockholm har Locum därför tillsammans med vården, Försvarsmakten och Stockholmsmässan i Älvsjö fått i uppdrag att etablera vårdplatser på Stockholmsmässan för behandling av covid-19. 

– Det innebär ett stort och intensivt arbete för många av våra medarbetare såsom till exempel specialister, projektledare och förvaltare. Vi stöttar på plats med såväl specialistkompetens inom reservkraft, vvs, medicinska gaser och säkerhet som med projektledning, säger Anders Gidrup.

Fler intensivvårdsplatser runtom i länet
Förutom fältsjukhuset bistår Locum vården i upprättandet av fler intensivvårdsplatser på några av de befintliga akutsjukhusen. 


Intern samordningsgrupp för effektiv krishantering
Inom Locum leds arbetet av en intern samordningsgrupp. 

– Vi etablerade snabbt en grupp för att effektivt kunna fördela arbetsuppgifter inom organisationen samt skapa en gemensam lägesbild av det nya coronaviruset och hur det påverkar Locum samt hur vi kan stödja vår ägare Region Stockholm, säger Anders Gidrup.

I gruppen ingår bland annat säkerhetschef, direktör affärsstöd och kommunikationschef. Gruppen hanterar både de inkommande besluten/uppgifterna från Regional Särskild Sjukvårdsledning (RSSL) och interna frågor. Det sker dagliga statusuppdateringar där även andra resurser inom Locum deltar efter behov.

– Locums förvaltningsavdelning stöttar även driftentreprenörerna som gör ett viktigt jobb i vårdfastigheterna dygnet runt. Bland annat har en beredskapsplan för driftentreprenörer tagits fram, vilket har en viktig roll ute på vårdfastigheterna, avslutar Anders Gidrup.

Åsa Berg
Kommunikationschef
08-123 170 30
asa.berg@sll.se

Om Locum
Locum förvaltar, bygger och utvecklar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt vår ägare Region Stockholm. Genom engagemang, innovation och samverkan erbjuder vi sjukvården och invånarna i länet attraktiva och hållbara vårdmiljöer. Läs mer på http://www.locum.se/.

Media

Media