Invigning av första lokalen i projektet "Vård och behandling"

Report this content

Måndagen 19 november flyttade Capio in i den första delen av nya byggnad 20 på S:t Görans sjukhus. En liten yta med ett stort symbolvärde.

Lokalen, ett omklädningsrum, är liten till ytan men har ett stort symbolvärde som den första färdigbyggda lokalen i en ny byggnad, inom det strategiska projektet ”Vård och behandling”.

Totalt byggs cirka 29 000 nya kvadratmeter inom projektet och cirka 9 000 kvadratmeter byggs om i befintliga byggnader.

Media

Media