Invigning av första lokalen i projektet "Vård och behandling"

Måndagen 19 november flyttade Capio in i den första delen av nya byggnad 20 på S:t Görans sjukhus. En liten yta med ett stort symbolvärde.

Lokalen, ett omklädningsrum, är liten till ytan men har ett stort symbolvärde som den första färdigbyggda lokalen i en ny byggnad, inom det strategiska projektet ”Vård och behandling”.

Totalt byggs cirka 29 000 nya kvadratmeter inom projektet och cirka 9 000 kvadratmeter byggs om i befintliga byggnader.

Om oss

Locum förvaltar, bygger och utvecklar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt vår ägare Region Stockholm. Genom engagemang, innovation och samverkan erbjuder vi sjukvården och invånarna i länet attraktiva och hållbara vårdmiljöer. Läs mer på http://www.locum.se/.

Media

Media