Invigning av nya vårdavdelningar på Psykiatri Sydväst

Nu står de färdiga, de fyra första ombyggda avdelningarna för heldygnsvård som är anpassade för framtidens psykiatri med människan i centrum. Locums styrelseordförande och fastighets- och investeringslandstingsråd Paul Lindquist var en av talarna på invigningen den 4 oktober i Huddinge.

Övriga talare var verksamhetschefen Nils Lindefors, finanslandstingsrådet Iréne Svenonius, hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink, brukarinflytandesamordnaren (BISAM) Anna Skoglund och sjukvårdsdirektören Mikael Ohrling.

I oktober tas den första patienten emot i Psykiatri Sydvästs ombyggda lokaler för heldygnsvård. Därmed är den första etappen med 60 ombyggda patientplatser klar. Invigningen den 4 oktober arrangerades av Psykiatri Sydväst på Huddinge sjukhusområde. Efter invigningsceremonin var det öppet hus i de nya lokalerna.

Här kan du läsa mer om projektet.

Nils Lindefors, verksamhetschef på Psykiatri Sydväst, inleder invigningen och talar om vilken betydelse de nya lokalerna har för verksamheten.

Bandet är klipps och de nya lokalerna förklaras invigda.

Ester Laaksonen, Locums projektledare för ombyggnationen av Psykiatri Sydvästs vårdlokaler, och Fredrik Hagel, projektchef på Locum, lämnar över blommor till verksamheten.

Ett av de nya vårdrummen. Rummet är anpassat för framtidens psykiatri med människan i centrum.

Uppehållsrum på avdelning M77.

Taggar: