Locum inleder samarbete med Ungdomens Miljöriksdag- Locum har bred erfarenhet inom förvaltning, utveckling och drift av fastigheter. Målet med projektet är att kunna ta tillvara och överföra denna kunskap till skolelever i 14-19-årsåldern, säger Jimmy Sjöblom, projektledare på UMR.

- Lärarkåren efterfrågar undervisningsmaterial kring hållbar utveckling som kan omsättas i praktisk undervisning. Med UMR:s och Locums samlade kompetens kring dessa frågor kan vi tillsammans erbjuda en bra resurs för skolorna, fortsätter Jimmy Sjöblom.

- För oss är det betydelsefullt att ha kontakt med ungdomar och studerande. Vi har alla ett gemensamt ansvar för miljön och för att skapa en hållbar utveckling. Att väcka intresset tidigt hos skolungdomar borgar för ett bättre miljötänkande i framtiden, säger Locums vice VD Tommy Hoff.

- Att minska energianvändningen i fastigheter är en viktig fråga för oss. Inom det området och andra områden som berör den bebyggda miljöns påverkan på människors vardag kan vi bidra med vår erfarenhet, fortsätter Tommy Hoff.

Samarbetets första fas går ut på att distribuera ett antal frågor och svar om hållbarhet ur ett fastighetsperspektiv, dels på Locums webbplats och direkt till de UMR-medverkande skolorna.

Jimmy Sjöblom, projektledare UMR, tel 08-789 29 02, 070-764 43 29 Marcus Wistrand, miljösamordnare, Locum, tel 08-690 78 03, 070-484 78 03 Tommy Hoff, vVD, Locum, tel. 08-690 76 77, 070-484 76 77

Om oss

Locum förvaltar, bygger och utvecklar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt vår ägare Region Stockholm. Genom engagemang, innovation och samverkan erbjuder vi sjukvården och invånarna i länet attraktiva och hållbara vårdmiljöer. Läs mer på http://www.locum.se/.