Locums förebyggande arbete med coronaviruset

Report this content

I samarbete med Region Stockholm och sjukhusen arbetar vi på Locum med att planera och förbereda för arbetet med det nya coronaviruset. Bland annat pågår arbete med att iordningsställa triageringstält utanför akutmottagningar på flera håll runtom i länet.

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån till den högsta och bedömer risken för samhällsspridning som mycket hög. Myndigheten ser inte allmän smittspridning i hela landet, men tecken på detta i Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen.

Ett beslut är taget om att akutmottagningarna i länet ska triagera (sortera) patienter på ett säkert sätt utomhus. Detta för att identifiera eventuella patienter med covid-19 så att de omhändertas på korrekt sätt vid inläggning på sjukhus.

Locum samarbetar med vården för att iordningsställa triageringstält som ska placeras utanför akutmottagningarna på Södertälje sjukhus, Danderyds sjukhus, NKS, S:t Görans sjukhus och Norrtälje sjukhus. Tälten kommer att finnas på plats under vecka 11.

Läs mer om det nya coronaviruset här.

Har du frågor om vårt arbete? Kontakta Anders Gidrup, säkerhetschef på Locum.

Åsa Berg
Kommunikationschef
08-123 170 30
asa.berg@sll.se

Om Locum
Locum förvaltar, bygger och utvecklar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt vår ägare Region Stockholm. Genom engagemang, innovation och samverkan erbjuder vi sjukvården och invånarna i länet attraktiva och hållbara vårdmiljöer. Läs mer på http://www.locum.se/.

Media

Media