Miljöbyggnad guld till nya BB/förlossnings-byggnaden på S:t Görans sjukhusområde

Nya BB/förlossningsbyggnaden vid S:t Görans sjukhusområde har preliminärt certifierats med Miljöbyggnad guld. Det glädjande beskedet kom i början på maj från Sweden Green Building Council, som är certifieringsorgan för Miljöbyggnad.

– Det är mycket glädjande och positivt att vi nu tar ytterligare ett steg i att minimera den negativa påverkan på miljö och hälsa och också ett steg närmre vårt miljömål att vara klimatneutrala 2045. Vårt uppdrag är att utveckla, bygga och förvalta komplexa fastigheter till dagens och morgondagens invånare. Att vi nu har fått en guldcertifiering för ytterligare en av våra nybyggnationer är ett kvitto på vår satsning på långsiktigt hållbara vårdfastigheter, säger vd Anette Henriksson.

– Vi är mycket stolta och glada för beskedet då det är en efterlängtad milstolpe i projektet. Med tanke på vilken typ av fastighet och i vilket läge vi bygger den, så har det varit en utmaning att uppfylla de högt ställda kraven för Miljöbyggnad guld. Det är ett gott betyg att vi med ett systematiskt miljöarbete i projektet tillsammans har nått nivå guld, säger projektchef Erik Brantås.

Den slutgiltiga certifieringen får Locum om några år när energianvändning och inomhusmiljö har följts upp under ett års full drift. Den nya vårdbyggnaden är anpassad för upp till 4 000 förlossningar per år och beräknas stå klar under 2021.

Locums arbete med Miljöbyggnad
Vi har i dagsläget nio projekt med målet att uppnå miljöbyggnad guld eller silver. Sju av dessa projekt har preliminärt certifierats enligt Miljöbyggnad guld, vilket bara kan eftersträvas i byggprojekt där det finns en mycket ambitiös och uttalad miljöprofil. Kraven som ställs för att nå betygsnivån guld är mycket höga och det krävs ett gediget samarbete mellan projektörer, specialister, entreprenörer och vårdens verksamheter då vårdbyggnader är komplexa fastigheter som innebär svåra utmaningar inom flera områden. Det projekt som kommit längst i processen är Nya Södertälje sjukhus, där vi nu är i den slutgiltiga verifieringsfasen.

Byggnader som är guldcertifierade

  • BB/förlossningsbyggnad på S:t Görans sjukhus, certifiering guld 2019
  • Akutvårdsbyggnad på Danderyds sjukhus, certifiering guld 2019
  • Ny behandlingsbyggnad på Södersjukhuset, certifiering guld 2018
  • Ny vårdbyggnad på Södersjukhuset, certifiering guld 2018
  • Nytt försörjningskvarter på Södersjukhuset, certifiering guld 2018
  • Vårdavdelningar, specialistcentra och entré på Sollentuna sjukhus, certifiering guld 2017
  • Nya Södertälje sjukhus, certifiering guld 2016

Om Miljöbyggnad
Miljöbyggnad är ett svenskt certifieringssystem för hållbara byggnader, som innebär att byggnadens prestanda granskas av tredje part. Inom systemet värderas bland annat energianvändning och inomhusmiljö samt att inga hälso- och miljöfarliga material byggs in i fastigheter. Krav ställs också på att god inomhusmiljö säkerställs genom bra dagsljusinsläpp, ventilation och termiskt klimat samt genom att förebygga problem med fukt och radon. Systemet ägs och utvecklas av Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council, som även genomför certifieringarna.

Media

Media