Miljöbyggnad silver till S:t Görans sjukhus

Report this content

Den nya vårdbyggnaden vid S:t Görans sjukhus har preliminärt certifierats med Miljöbyggnad silver. Det glädjande beskedet kom i slutet av 2019 från Sweden Green Building Council, som är certifieringsorgan för Miljöbyggnad.

– Det är ett mycket glädjande beskedet. Det innebär att vi nu har nått ytterligare en viktig milstolpe i vårt ambitiösa miljöarbete – målet att miljöcertifiera nio av våra största projekt. Vi skapar långsiktigt hållbara vårdfastigheter för dagens och morgondagens invånare i Region Stockholm och det känns mycket positivt att få den här certifieringen som ett kvitto på att vi når våra höga ambitioner. Vårt mål är att vara klimatneutrala år 2045, säger Anette Henriksson, vd på Locum.

– Vi är mycket stolta och glada. Med tanke på vilken typ av fastighet och i vilket läge byggnaden står, har det varit en utmaning att uppfylla de högt ställda kraven för Miljöbyggnad. Detta är ett kvitto och ett gott betyg på byggnadens miljöprestanda. Vi har tillsammans genom hårt arbete nått certifieringen silver, säger biträdande projektchef Håkan Wilken. 

Den slutgiltiga certifieringen får Locum om några år när energianvändning och inomhusmiljö har följts upp under ett års full drift. Den nya vårdbyggnaden beräknas stå klar under 2021.

Locums arbete med Miljöbyggnad

Vi har i dagsläget nio projekt med målet att uppnå Miljöbyggnad guld eller silver. Åtta av dessa projekt har preliminärt certifierats enligt Miljöbyggnad guld och ett enligt silver, vilket bara kan eftersträvas i byggprojekt där det finns en mycket ambitiös och uttalad miljöprofil. Kraven som ställs för att nå betygsnivåerna guld och silver är mycket höga och det krävs ett gediget samarbete mellan projektörer, specialister, entreprenörer och vårdens verksamheter då vårdbyggnader är komplexa fastigheter som innebär svåra utmaningar inom flera områden.

Byggnader som är certifierade

  • Vårdbyggnad på S:t Görans sjukhus, certifiering silver 2019
  • Behandlingsbyggnad på Huddinge sjukhus, certifiering guld 2019
  • BB/förlossningsbyggnad på S:t Görans sjukhus, certifiering guld 2019
  • Akutvårdsbyggnad på Danderyds sjukhus, certifiering guld 2019
  • Ny behandlingsbyggnad på Södersjukhuset, certifiering guld 2018
  • Ny vårdbyggnad på Södersjukhuset, certifiering guld 2018
  • Nytt försörjningskvarter på Södersjukhuset, certifiering guld 2018
  • Vårdavdelningar, specialistcentra och entré på Sollentuna sjukhus, certifiering guld 2017
  • Nya Södertälje sjukhus, certifiering guld 2016

 

Läs mer om vårt miljöarbete här

 

Om Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett svenskt certifieringssystem för hållbara byggnader, som innebär att byggnadens prestanda granskas av tredje part. Inom systemet värderas bland annat energianvändning och inomhusmiljö samt att inga hälso- och miljöfarliga material byggs in i fastigheter. Krav ställs också på att god inomhusmiljö säkerställs genom bra dagsljusinsläpp, ventilation och termiskt klimat samt genom att förebygga problem med fukt och radon. Systemet ägs och utvecklas av Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council, som även genomför certifieringarna.

Taggar:

Media

Media