Myndighetsbesiktningar självklart

De medicinska gaserna får inte läcka. Reservkraften måste starta om elleveransen till sjukhuset fallerar. Hissarna ska alltid fungera. Det är några av alla de tekniska system som måste kontrolleras regelbundet för att säkra livsviktiga funktioner i vårdfastigheter - dygnet runt, året runt.

- Vissa kontroller märks mer än andra. Prov för att kolla branddetektorer både låter och blinkar. Medicinska gaser kräver åtkomst till vårdrummen. Och reservkraftsprov påverkar till exempel belysning, hissar och andra funktioner som patienter och besökare använder bankomater eller P-automater. Däremot provas fastighetsnät och tryckkärl bakom kulisserna, säger Thomas Ahlberg, teknikchef på Locum.

 Kontrollerna genomförs i olika intervall som i många fall är styrda av myndighetskrav och olika standarder. Hissarna är en mycket viktig funktion på ett sjukhus.
- Sjukvården är mycket beroende av att horisontella transportvägar fungerar. Personal och patienter måste kunna komma fram snabbt och effektivt. Hissarna besiktigas därför varje år.

Sedan 2001 finns krav på att lokaler dit allmänheten har tillträde ska vara tillgängliga.
- Till utgången av 2010 var målet att ha samtliga enkelt avhjälpta hinder åtgärdade då det handlar om att sjukvården ska vara tillgänglig för alla medborgare. Nu genomför vi tillgänlighetskontroller vart tredje år och vi har en egen specialist på tillgänglighet som medverkar som sakkunnig bland annat i de stora strategiska byggprojekten, förklarar Thomas Ahlberg.

Planer för besiktning tas fram inför varje år och kommuniceras med våra hyresgäster. I samband med att besiktningarna genomförs informerar vi lokalt på sjukhuset så att verksamheterna är beredda till exempel när brandlarm låter och blinkar. Kontrollerna utförs alltid av auktoriserade besiktningsmän som ska kunna legitimera sig.

Besiktning_DQ6Q4690_700.png

Bild: När brandlarmet går på ett sjukhus är det inte bara ett varnande tjut och rop på räddnignstjänsten. Signalen är kopplad till system som styr alltifrån hissar och fläktar till brandspjäll och dörrar. Systemen synas regelbundet. Läs gärna mer i kundtidningen Rum nr 1/2018.

Här är några exempel på besiktningar
Varje månad: Reservkraftsprov
Varje år: Brandlarm, sprinkler, fastighetsnät, medicinska gaser, personhissar
Vartannat år: Lyftanordningar, portar, varuhissar
Vart tredje år: Elrevision, OVK, tillgänglighet

Läs mer om tjänsten Fastighetsförvaltning

Om oss

Locum förvaltar, bygger och utvecklar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt vår ägare Region Stockholm. Genom engagemang, innovation och samverkan erbjuder vi sjukvården och invånarna i länet attraktiva och hållbara vårdmiljöer. Läs mer på http://www.locum.se/.

Media

Media