Ny guide för lokalprojekt

Nu ger Locum ut en ny guide för lokalprojekt initierade av hyresgästen, så kallade hyresgästanpassningar. Hyresgästen får svar på vad som händer i varje skede från behovsanalys till utvärdering och vad som är hens ansvar och vad Locum tar hand om. 

– En gemensam målbild, ansvarstagande för slutresultatet och ett gediget arbete i tidiga skeden är viktiga framgångsfaktorer, säger Johan Höijer, förvaltningsstrateg på Locum.

Materialet kommer att presenteras för de personer hos sjukvårdens verksamheter som ska medverka i lokalprojekt framöver.

– Roller och skeden presenteras noggrant så att hyresgästen ska förstå processen från idé till verklighet, förklarar Johan Höijer. 

Hyresgästen får svar på vad som händer i varje skede från behovsanalys till utvärdering och vad som är hens ansvar och vad Locum tar hand om.

– I guiden bjuder vi på vår expertkunskap kring byggprojekt i vårdfastigheter. Vi hoppas att det ska vara till nytta för våra hyresgäster så att vi tillsammans kan utveckla långsiktiga lösningar i varje lokalprojekt som svarar mot kundernas behov och framtida vårduppdrag, säger Björn Åsander, projektdirektör på Locum.

Hyresgästanpassningar är lokalprojekt som är initierade av våra hyresgäster i sjukvården, för att exempelvis genom en ombyggnad förändra eller utveckla sin verksamhet. Vi genomför också andra byggprojekt som upprustning av vårdfastigheternas tekniska system, fönster, fasader med mera, så kallade fastighetsägarinvesteringar, samt strategiska uppdrag som kommer direkt från ägarna Region Stockholm. 

Läs guiden digitalt här!

Om oss

Locum förvaltar, bygger och utvecklar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt vår ägare Region Stockholm. Genom engagemang, innovation och samverkan erbjuder vi sjukvården och invånarna i länet attraktiva och hållbara vårdmiljöer. Läs mer på http://www.locum.se/.

Media

Media