Nyckelöverlämning på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Report this content

Ombyggnadsprojektet som har pågått under en längre tid i B2 och B4 är nu helt färdigt, och idag skedde nyckelöverlämning för pre- och postoperation och förlossning på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. 

På plan 5 har vi byggt en ny avdelning för pre- och postoperation, som överlämnades till verksamheten i maj 2019.

Den första delen av de nya lokalerna för BB Karolinska Huddinge på plan 6 blev färdiga redan i början av 2018 och innehåller 17 universalrum som kan användas till förlossning, BB-vård och vård under graviditeten. I maj överlämnades den andra avdelningen, med 13 rum samt en operationssal för kejsarsnitt, till verksamheten. Från och med den 8 oktober kommer lokalen att användas till BB-vård. Förlossningsverksamhet kommer att driftstartas samtidigt som funktionerna i nybyggnaden är klar för första patienten, så kallad klinisk driftstart.

Samtidigt har vi byggt två generella vårdavdelningar på plan 7 och 8 samt gjort mindre ombyggnationer i IVA:s lokaler på plan 4.

Idag skedde slutlig nyckelöverlämning för pre- och postoperation och förlossning.  

– De nya miljöerna är utformade så att de bidrar till patienternas tillfrisknande och en god arbetsmiljö för medarbetarna. Samtidigt har vi skapat inomhusmiljöer som är funktionella och lättstädade för att motverka vårdrelaterade infektioner, berättar Vicky Lau, projektchef på Locum.

Ombyggnationerna ligger i anslutning till den nya byggnaden för operation, intervention och röntgen som uppförs i anslutning till byggnad B2 och B4. Utbyggnaden är totalt 29 000 kvadratmeter och tillsammans med ombyggnationen på cirka 8 000 kvadratmeter är detta projekt en av de största satsningarna som någonsin gjorts på hälso- och sjukvården i Region Stockholm.

Läs hela nyheten och se fler bilder från nyckelöverlämningen på locum.se.

Läs mer om framtidens Karolinska Huddinge här.

Media

Media

Citat

De nya miljöerna är utformade så att de bidrar till patienternas tillfrisknande och en god arbetsmiljö för medarbetarna. Samtidigt har vi skapat inomhusmiljöer som är funktionella och lättstädade för att motverka vårdrelaterade infektioner.
Vicky Lau, projektchef på Locum.