Psykiatrin har fått 65 nya platser vid Nacka sjukhus

Report this content

Lokalerna, byggda av Locum i samverkan med vården, har gjort både personal och patienter glada.

En gång i veckan har patienterna på de sex nya psykiatriska vårdavdelningarna vid Nacka sjukhus »patientforum«. Där får patienterna lämna synpunkter på vård och lokaler. Veckans höjdpunkt, enligt Marcus Mode, biträdande enhetschef vid Psykiatri Södra Stockholm.

– Vi får så fin feedback från patienterna, de är så nöjda med våra nya lokaler. De beskriver det som en hotellkänsla. Det gör att vi som jobbar här får stor energi och jag hoppas att den fina återkopplingen gör att vi kan fortsätta att arbeta i samma anda, säger han.

Psykiatri Södra Stockholm var i behov av fler slutenvårdsplatser. Dessutom var de vårdplatser som fanns, utspridda mellan Haninge, Farsta, Nacka, Gubbängen och Södermalm – allt enligt gamla vårdstrategier där det ansågs extra viktigt att patienterna hade nära till psykiatriavdelningarna. Så inom ramen för de strategiska investeringarna togs den norra höghusdelen vid Nacka sjukhus i anspråk, tidigare fanns här administration, äldreboende och habilitering. I december 2017 startade arbetet som skulle ge sex psykiatriavdelningar var sitt våningsplan. Det innebar att antalet platser på Nacka har ökat från 31 till 96, på en yta av 9 900 kvadratmeter.

– I dag ser vi snarare att man blir sårbar med geografiskt utspridda avdelningar. Därför är detta en väldigt efterlängtad utbyggnad och jag ser stora fördelar med att vi har så många avdelningar på ett ställe. Framför allt ökar det tryggheten, vi kan alltid ta hjälp av varandra både i vardagen och i akuta situationer. Det blir också lättare att samla ihop personer för kompetenshöjande insatser och annat, säger Catherine Udén, överläkare vid Psykiatri Södra Stockholm.

Den 14 oktober 2019 överlämnades vårdavdelningarna till vården. Lokalerna hade då genomgått en teknisk upprustning, med bland annat nya avloppsstammar, nya fönster och sprinkleranläggning. Samtliga rum har skapats enligt ett konceptprogram som tagits fram av Locum och SLSO, men som finputsats efter att verksamhetens personal i slutskedet getts möjlighet att påverka utformningen. Nästan alla rum är enkelrum, men det finns några dubbelrum för patienter som inte vill sova ensamma.

Just rummens utformning och de möjligheter och den frihet detta medfört är det som gett upphov till mest beröm.

–Dörrarna har egna lås som patienterna kan öppna och låsa med ett chip på ett armband, och det finns låsbara skåp. Det finns även ett säkert laddskåp för mobiler med kort sladd och duschen är inbyggd i väggen, tidigare fick patienter av säkerhetsskäl gå till en reception för att be personalen om hjälp för att ladda telefonen eller hämta en duschslang. Allt detta bidrar till en ökad integritet, berättar Catherine Udén.

Avdelningarna är byggda för personcentrerad vård.

– En vårdform som bygger på tanken att patienten är en fullvärdig medlem i ett team, och att patientens erfarenheter är lika mycket värda som professionens. Här i Nacka har vi två team på varje avdelning för att patienterna inte ska få möta för många personer. Teamen har sina expeditioner i vardera av de två korridorerna på avdelningen, med gemensamma funktioner i mitten, säger Catherine Udén.

Inom ramen för personcentrerad vård finns också aktivitetsrum med träningsredskap, spel och annat. Här finns även »lugna rummet«, utformat med lugnande inredning, tyngdtäcken och sinnesstimulering i form av valbar doft, musik eller andra ljud. Korridorerna har sittgrupper för den som vill sitta ute bland folk. Avdelningarna är också gjorda för att personalen ska vara ute bland patienterna, och de rum som finns för administration har fönster ut mot avdelningen.

–Det ska vara tydligt att vi är där för patienterna, att vi inte fastnar på expeditionerna, säger Catherine Udén. Marcus Mode berättar en historia om en patient som var i kontakt med vården för första gången i sitt liv och blev mycket förvånad över hur fint det var i Nacka. Men faktum är att det inte bara är patienterna som är nöjda.

– Det är fantastiskt att få vara med om att få jobba på ett ställe som är helt nytt. Det är fräscht och det är genomtänkt, till skillnad från de lite slitna lokaler man ofta ser inom psykiatrin. Man känner sig stolt och det gör det kul att gå till jobbet, säger Marcus Mode.

I hisshallar finns byggnadsintegrerad keramisk konst av konstnär Maria Boij som har fått förhålla sig till tidigare verk på sjukhuset av Stig Lindberg. Jonas Nobel och Jakob Sjöstedt har skapat konst för vårdavdelningarna.

Bland de nöjda finns även Locums fastighetsförvaltare Camilla Peterzén, som lyfter fram samverkan med verksamheten.

– Vi har haft ett väldigt bra samarbete under hela projektet och lärt oss vad verksamheten behöver. Det var också bra att vi byggde ett typrum där vi kunde prova olika lösningar och representanter från olika intressegrupper kunde komma och testa, säger hon.

Arbetet i sig har dock haft några små klurigheter att övervinna.

– Framför allt har det varit en utmaning att bygga om samtidigt som sjukhuset är i full drift. Det handlar om att vi bara kunnat borra på vissa tider och andra saker som skapar fördröjningar. Vi har varit så varsamma som möjligt och vården har varit tålmodig, vilket jag är mycket tacksam för. Sedan har psykiatriska avdelningar egna förutsättningar när de driftsatts. Om en hantverkare ska göra ett jobb så måste en personal följa med och kolla så att exempelvis inga verktyg glöms kvar och kommer i orätta händer. I stort har dock arbetet fungerat jättebra, säger Camilla Peterzén.

 

Denna artikel publicerades i det senaste numret av vår kundtidning Rum. Ni hittar hela numret här. 

Media

Media