Regionfullmäktige beslutar om försäljning av Bromma sjukhus

Report this content

Den 24 mars 2020 beslutade regionfullmäktige om försäljning av Bromma sjukhus. Sjukhuset förvaltas idag av fastighetsbolaget Locum och ägs av Region Stockholm. Det ligger i västra Stockholm och har framför allt stor del geriatrisk vård. Sjukhuset började byggas år 1969 och stod klart 1971. Från och med den 1 juni 2020 kommer köparen Vectura att äga och förvalta sjukhuset.

För att möta Region Stockholms fortsatta behov av geriatrisk slutenvård i Bromma finns ett krav i avtalet på att nästa ägare också ska bedriva vård och omsorg i fastigheten. Den vård som idag utförs av Stiftelsen Stockholms Sjukhem och andra aktörer ska enligt avtalet fortsätta utföras i fastigheten. 

I dag är stora delar av Bromma sjukhus tomt i väntan på upprustning. Bromma sjukhus har en stor geriatrisk klinik med 110 slutenvårdsplatser. I dagsläget är fyra avdelningar öppna och drivs på vårdavtal av Stiftelsen Stockholms Sjukhem. Förutom geriatrisk vård finns Beckomberga vårdcentral, röntgen, lab, primärvårdsrehabilitering, fotvård och kafé.

Alla befintliga hyresavtal kommer att föras över i samband med försäljningen. Köparen åtar sig att det bedrivs geriatrisk slutenvård på Bromma sjukhus. 

Köparen är Vectura AB som utvecklar, förvaltar och äger ett flertal vård- och omsorgsboenden i Sverige. De har en långsiktig vision för Bromma sjukhus som ett vitaliserat vård- och omsorgshus. Köparen har dialog med vårdgivaren Stiftelsen Stockholms Sjukhem om utveckling av lokalerna inom dels stiftelsens nuvarande verksamheter (geriatrik, avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och rehabilitering) samt driften av ett nytt vård- och omsorgsboende. 

Bromma sjukhus är behov av upprustning och Vectura AB planerar att påbörja utvecklings- och renoveringsarbetet så snart som möjligt. Köparen tillträder 1 juni 2020 under förutsättning att regionfullmäktiges beslut den 24 mars att godkänna avtalet för överlåtelsen av fastigheterna Beckomberga 1:1 och Follingbo 2 (Bromma sjukhus) vinner laga kraft, vilket förväntas ske om fyra veckor.

Åsa Berg
Kommunikationschef
08-123 170 30
asa.berg@sll.se

Om Locum
Locum förvaltar, bygger och utvecklar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt vår ägare Region Stockholm. Genom engagemang, innovation och samverkan erbjuder vi sjukvården och invånarna i länet attraktiva och hållbara vårdmiljöer. Läs mer på http://www.locum.se/.

Media

Media