Rekordprojekt tar form

Just nu genomför Locum sitt största bygguppdrag någonsin. 
Åtta sjukhus ska uppgraderas till 
en kostnad på över en miljard kronor 
vardera. Jan Thelander och Björn Åsander leder genomförandet, ett arbete fullt av 
utmaningar som kräver enorma resurser, välutvecklad logistik och ett stort säkerhetstänk.

Vid sextiden på morgonen anländer de första byggtransporterna till området väster om Södersjukhuset där tre nya byggnader växer fram. Lastbilarna fraktar alltifrån elkablar och avloppsrör till medicinsk utrustning och hissar. De kommer i en strid ström under hela dagen, på för-anmälda ankomsttider enligt ett noggrant tidsschema. På en stor karta, vid infarten till byggarbetsplatsens kärna, finns numrerade grindar, uppställningsplatser och väntzoner som vägleder chaufförerna till deras angivna anhalter på bygget. Locum har dessutom tre trafikvakter positionerade med uppgift att dirigera och koordinera alla fordon.

Nr3_huvudartikel_bild1.png

Den livliga godstrafiken belyser den intensiva fas som byggnationen vid Södersjukhuset nu har gått in i. Husens stommar är uppe och taken är lagda, och de tomma husskalen fylls med innerväggar och hisschakt. Installationer, som till exempel el, kyla och värme, brandskydd, medicinska gaser, vatten och avlopp kommer på plats, liksom den medicinsk-tekniska utrustningen i behandlingsrum och operationssalar.

– Den här perioden kräver störst resurser och mest logistiska lösningar. Arbetsstyrkan blir tiodubbel när man går från betongbygge till invändiga arbeten, även antalet professioner ökar, säger Jan Thelander, projektdirektör på Locum.

Det är från nu och fram till 2019/2020 som Locum är mitt uppe på puckeln av byggintensiteten i det som är Stockholms läns landstings största satsning någonsin på hälso- och sjukvården. Projektportföljen är rekordstor med många parallella projekt, där projekttiden från förstudie och program till första patient är lång.

–Det innebär att vi samtidigt driver åtta projekt med en budget på över en miljard vardera. Satsningens första beslut togs 2011 och vi räknar med att leverera de sista delarna under 2021, säger Jan Thelander.

En av utmaningarna ligger i att samordna insatserna. Upphandlingar av entreprenörer och material måste hålla tidsschemat, liksom leveranserna och såklart själva produktionen.

– Alla är beroende av varandra och att överenskomna deltider hålls. Blir en del försenad är det många som drabbas och det får även ekonomiska konsekvenser, säger Björn Åsander, biträdande projektdirektör på Locum.

Myllret av fordon och folk vid sjukhusens byggen sätter också fingret på säkerhets-frågan. Att behålla fokus på och upprätthålla arbetsmiljöreglerna bland så många olika entreprenörer och mycket personal som 
är inblandade är bokstavligen livsviktigt.

– Att se till så att varje person som är 
inblandad i våra byggen kommer hem i samma goda skick som de kom till arbetet är vår skyldighet och är centralt i vårt uppdrag, säger Björn Åsander.

Nr3_huvudartikel_bild2.png

Att ha så stora, intensiva och resurskrävande projekt pågående på flera olika håll som Locum har just nu, är en mycket tuff uppgift. Att byggindustrin är inne i en högkonjunktur gör dessutom att beställningar av material kan dra ut på tiden. Och så är det huggsexa på arbetsmarknaden efter bygg-arbetare, ingenjörer, projektledare och fackfolk inom byggindustrin.

Att Locum lyckas behålla och nyrekrytera duktiga medarbetare är en nyckelfaktor för att klara den processen. Som landstingsägt bolag har det varit en utmaning att konkurrera förmånsmässigt med privata arbetsgivare, men storleken och komplexiteten på projekten attraherar och många lockas av att också kunna bidra till samhällsnyttan.

– Detta är bland det häftigaste man kan göra i byggbranschen just nu. Alla kommer vi någon gång i livet att vara i behov av sjukhusen och då är det en tilltalande känsla att veta att man själv har varit med och bidragit till att de har byggts ut och utvecklats, säger Jan Thelander.

Till tidningen Rum

Om oss

Locum förvaltar, bygger och utvecklar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt vår ägare Region Stockholm. Genom engagemang, innovation och samverkan erbjuder vi sjukvården och invånarna i länet attraktiva och hållbara vårdmiljöer. Läs mer på http://www.locum.se/.

Media

Media