Toppbetyg till driften av länets sjukhus

Sjukvårdspersonalen i Region Stockholm är nöjda med driften av länets sjukhus. 99 procent tycker att det är lätt att få kontakt med Locums kundtjänst och 96 procent anser att de alltid blir trevligt bemötta av drift- och skötselpersonalen. Resultatet följer en uppåtgående trend.

Driftmätningen utförs årligen av Locum för att mäta hur nöjd sjukvårdspersonalen är med entreprenörerna för fastighetsdriften och utemiljön på sjukhusen. Årets totalindex landar på 80 av 100, vilket är en ökning med fem enheter från 2016.

99 procent håller med om att det är lätt att få kontakt med Locums kundtjänst och de allra flesta (85 procent) uppger även att ärenden och beställningar blir åtgärdade eller utförda inom utlovad tid.

– Det är glädjande att vår kundtjänst uppskattas av våra hyresgäster. Vårt motto är att leverera värden för vården. Det här bevisar att vi arbetar på rätt sätt och att kundtjänst har en mycket viktig roll för våra kunder, säger Rache Kilic, kundtjänstchef på Locum.

Även informationen har förbättras på sjukhusen. Tre av fyra svarar att de alltid blir informerade i tid innan arbeten utförs och efter att de är slutförda – ett resultat som ökat tydligt på bara två år.

En välskött utomhusmiljö bidrar till både säkerhet och trivsel på sjukhuset. 89 procent anger att utomhusmiljön kring sin arbetsplats är välskött och 82 procent tycker att snöröjningen kring arbetsplatsen fungerar bra. Även halkbekämpningen får ett relativt högt betygsindex, även om här finns en viss förbättringspotential. 

Ett tätt samarbete mellan driftentreprenör, verksamhet och Locum är nyckeln till det höga betyget i driftmätningarna.

Om driftmätningen
Driftmätningen görs årligen av Locum för att mäta hur nöjda kunderna är med entreprenörerna för fastighetsdriften och utemiljön på sjukhusen. Undersökningen genomfördes under april och maj 2019 av Origo Group. Ett webbformulär skickades ut till personal från 17 förvaltningsobjekt. Totalt har 607 personer svarat, vilket är en svarsfrekvens på 55 procent.

Media

Media