Trygghetsrond när mörkret faller

Report this content

Utomhusmiljön runt sjukhusen i länet ska upplevas som trygg. Runt varje vårdfastigheter finns större eller mindre områden med bland annat vägar, gångar och parker. Därför genomför Locum trygghetsronder under årets mörka säsong.

Locums förvaltare genomför varje år trygghetsronder tillsammans med representanter från vårdverksamheten på sjukhusen. Det är ett viktigt samarbete som ofta mynnar ut i konkreta åtgärder.

– Syftet är att identifiera otrygga områden. Ronderna genomförs under den mörka säsongen oktober-mars, gärna i början så att vi hinner göra förbättringar i utemiljön som får snabb effekt, säger Sam Höglund, biträdande förvaltningsdirektör på Locum.

Frvaltare och hyresgst ronderar utomhus p St Gran nr mkret faller

Varje förvaltningsområde planerar ronden med sina hyresgäster. Vid S:t Görans sjukhus gick ronden i slutet av oktober tillsammans med representanter från Capio och SLSO.

– På S:t Görans sjukhusområde ska alla känna sig trygga. Därför går vi tillsammans med verksamheterna på en årlig trygghetsrondering när mörkret infinner sig. Fokus ligger på fungerande belysning och förbättrande åtgärder. Den här gången hittade vi ett par ställen där vi direkt förstärker med fler lampor, säger Andreas Keinil, fastighetsförvaltare på Locum.

Anteckningar grs under rondering s att det som behver tgrdas kan fljas upp

Media

Media