Unikt, stort, lärorikt!

Report this content

Det exceptionella uppdraget 2011-2022 börjar gå mot sitt slut. Det är dags för projektdirektör Björn Åsander att summera, dra lärdomar och dela erfarenheter som blir värdefulla för lång tid framöver. Han gör det med stolthet – för resultatet är bland annat nöjda kunder, inga allvarliga olyckor samt långsiktigt hållbara och prisbelönta vårdfastigheter.  

Björn Åsander behöver ingen lång betänketid för att besvara frågan om vilka de största lärdomarna som arbetet med de strategiska investeringarna har gett.

– Framför allt två saker. Den ena är vikten av att planera ett projekt väl, att göra hemläxan ordentligt tillsammans med vården och tydligt definiera vad uppdraget går ut på. Startar man för tidigt är risken stor att man en bit in i arbetet måste riva upp beslut och ändra utförande i sent skede, vilket oftast är mycket kostsamt. Det andra är att ständigt lyssna till den kompetens som finns runt oss, ett arbete i den här storleken är en uppgift för en grupp, det är inte individuella prestationer som räknas, säger han.

Beslutet om de strategiska investeringarna togs av dåvarande landstingsfullmäktige 2011. Åtta sjukhus har fått ny- eller tillbyggnader, allt till en kostnad av runt fjorton miljarder kronor.

Med tanke på att det inte hade byggts något sjukhus i Stockholmsområdet på runt fyrtio år, och aldrig någonsin funnits något uppdrag i den här storleksordningen, så var det i flera avseenden ett arbete som började med ett vitt papper.

– För oss gällde det till att börja med att knyta kunskap till projekten. Det fanns stor kunskap i företaget, hos våra runt sextio projektledare som inte gör annat än bygger om och bygger till i vårdfastigheter. Att ge sig på de här stora projekten var dock en helt annan sak. Vi fick både rekrytera och knyta till oss ytterligare kompetens från projekterings- och entreprenadmarknaden, människor med erfarenhet av andra stora och teknikintensiva projekt. En del fick vi också lära oss tillsammans under resan, berättar Björn Åsander.

Under en stor del av 2010-talet var marknaden överhettad. Samtidigt behövde Locum rekrytera och behålla de bästa krafterna. Och det fanns en del unika saker att locka med.

– Vi lyckades i ett tidigt skede knyta till oss individer som vi visste andra ville jobba med. Sedan var projektens volym och karaktär något som andra inte kunde erbjuda. Många pratar om att de är samhällsbyggare, men vi är det på riktigt. Varje stockholmare kommer förr eller senare att besöka någon av våra vårdfastigheter.

Björn Åsander lyfter ofta fram samarbete och vikten av att lyssna på andra. En viktig part att samarbeta med är förstås vården.

–Vi är duktiga beställare och kan bedriva projekt, men vi har inte all detaljkunskap kring vården även om vi har egna specialister med vårdbakgrund. Därför organiserade vi oss för uppgiften genom att ta med kontaktpersoner utsedda av vården. Vi lärde oss väldigt mycket av dem, som man gör när man träffar människor med andra kompetenser. För min personliga del var nog den största lärdomen att verkligen förstå hur komplexa vårdfastigheter är och vilka stora krav de ställer på teknik, funktion och redundans.

De strategiska investeringarna tog även Locums hållbarhetsarbete till en högre nivå.

– Vi gick in med den höga ambitionen att klassa våra fastigheter enligt Miljöbyggnads mest ambitiösa klass, Guld. Det lyckades vi med inte bara i en byggnad, utan i åtta. Det är helt enastående, vill jag påstå. Vi har också tre år i rad varit i final i Årets Miljöbyggnad, och vunnit en gång. Hållbarhetsarbetet är en av de delar i arbetet med de strategiska investeringarna som jag känner extra stolthet över.

De strategiska investeringarna har gjort Locum till ett än mer professionellt och väl rustat »projektledningsbolag« – med en ökad kompetens och förbättrade processer för byggnation, kostnadsstyrning och beslutsfattande. För att ta till vara kunskaperna görs i slutfasen av varje projekt en erfarenhetsåterföring som redovisas för övriga delar av företaget.

– Även vår projektstab har gjort genomlysningar för att se vad vi kan lära oss och dela med oss av till verksamheterna och våra leverantörer.

Delar ni med er av er kunskap utanför Region Stockholm?

– Absolut. Vi träffar andra regioner regelbundet och delar erfarenheter, främst med Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Vi sitter med samma utmaningar och vi är skattefinansierade. Vi har därmed ett gemensamt ansvar för att vi ska få så mycket som möjligt för pengarna.

Hur har vården tagit emot sina lokaler?

– Det är jättekul att notera alla positiva reaktioner vi har fått på de nya lokalerna. Det är extra glädjande eftersom berömmet kommer från så många håll.

Om du fick göra om jobbet, är det något du skulle göra annorlunda?

– Ja, vi skulle ha startat ännu tidigare med att detaljplanera fasen då färdiga lokaler lämnas över till hyresgästen. I början såg vi uppdragen lite för mycket som en byggprocess, och tänkte mindre på att fastigheterna också ska driftas och förvaltas. Det gjorde att vi fick arbeta intensivt och forcerat med de första överlämningarna. Men vi lärde oss snabbt, och med tiden har det gått bättre och bättre. 

Stora byggprojekt blir ofta dyrare än de ska. Hur har det gått med de strategiska investeringarna?

– Om vi backar till när jag kom 2016, då konstaterade vi att pengarna inte var tillräckliga, och det handlade om att man hade startat vissa arbeten lite för tidigt. Då fick vi äska mer pengar av politikerna. Sedan dess har vi på totalen hållit oss inom ramarna. Jag är nöjd, skattepengarna ska räcka till så mycket mer. 

 

STRATEGISKA INVESTERINGAR

Locum har byggt nytt och byggt om vid åtta sjukhusområden:

 • Danderyd

 • Huddinge
 • Karolinska Solna
 • S:t Göran
 • Södersjukhuset
 • Södertälje
 • Nacka
 • Sollentuna
 

BJÖRNS HEMLÄXA

 • Översätt behov till tydliga funktions- och programkrav och dokumentera dessa.

 • Säkerställ lösningar med en väl genomarbetad systemhandling.
 • Förankra en modell innehållande tydliga beslutsmandat med samtliga parter som hanterar önskade förändringar.
 • Organisera med fokus på helhetssyn.
 • Starta inte någon produktion innan ovanstående är på plats.
 

TRE VIKTIGA FRÅGOR FÖR BJÖRN ÅSANDER

ARBETSMILJÖ

» Det är självklart för Locum att fokusera på säkerheten och vi är en av initiativtagarna till branschföreningen Håll Nollan. Därför förstärkte vi vår organisation med en arbetsmiljöingenjör och på våra byggarbetsplatser har vi fört en tydlig dialog med entreprenörerna. De som arbetar i våra projekt ska komma hem i samma skick som de var när de gick till arbetet, möjligen lite gladare och stoltare.«

AFFÄRSMÄSSIGHET

 »Vi har under senare år fokuserat på att vi är och ska agera som ett professionellt fastighetsbolag. Det har gjort oss mer affärsmässiga, vilket marknaden nu börjar se. Det innebär bland annat skarpare avtal med ännu tydliga klausuler vad vi förväntar oss och med tydliga konsekvenser om man inte följer uppgjorda avtal.«

OSERIÖS ARBETSKRAFT

 »Som offentlig beställare måste vi vara otroligt noggranna med att hålla oseriösa företag och arbetskraft borta, allt från svartjobbare till ren människohandel. Vi för en tät dialog med våra entreprenörer och andra aktörer för att säkerställa dessa frågor.

Media

Media