Välkomna till första spadtaget för nya Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Stockholm


Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Stockholm är idag spridd till tio olika platser i Stockholms län. Nu byggs före detta Sachsska Barnsjukhuset om för att kunna samla klinikens verksamhet på en och samma plats. Kliniken ska, när den flyttat till sina nya lokaler, ta emot barn och ungdomar med psykiska problem av akut eller mer långvarig karaktär. Lokalerna kommer bland annat inrymma akutmottagning, skola och boende för patienterna.

Ombyggnaden omfattar cirka 8 700 m². Inflyttning sker under sommaren 2005.

Sachsska Barnsjukhuset byggdes under första hälften av 1900-talet efter en donation av NK:s grundare Josef Sachs och hans syster Alice Thiel. Ändamålet med donationen var barnsjukvård.

Välkomna!

Ytterligare information: Roger Wännström, Fastighetschef FO Syd 08-690 74 51, 070-484 74 51 Charlotte Helmersson, Informationschef 08-690 70 40, 070-484 70 40

Om oss

Locum förvaltar, bygger och utvecklar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt vår ägare Region Stockholm. Genom engagemang, innovation och samverkan erbjuder vi sjukvården och invånarna i länet attraktiva och hållbara vårdmiljöer. Läs mer på http://www.locum.se/.