Välkomna till pressvisning av byggprojektet för den nya Barn- och Ungdomspsykiatriska kliniken StockholmBarn- och ungdomspsykiatriska kliniken Stockholm är idag spridd till tio olika platser i Stockholms län. Nu byggs före detta Sachsska Barnsjukhuset om för att kunna samla klinikens verksamhet på en och samma plats. Kliniken ska ta emot barn och ungdomar med psykiska problem av akut eller mer långvarig karaktär. Lokalerna kommer bland annat inrymma akutmottagning, skola och boende för patienterna. Totalt ska mellan 1 000 och 1 500 patienter behandlas där varje år.

Ombyggnaden omfattar ca 8 700 m² BTA samt omkringliggande markområden. Landstingets investering uppgår till 139 miljoner kronor. Inflyttning sker sommaren 2005.

Sachsska Barnsjukhuset byggdes under första hälften av 1900-talet efter en donation av NK:s grundare Josef Sachs och hans syster Alice Thiel. Ändamålet med donationen var barnsjukvård.

Samling framför hus 29, bakom Södersjukhuset i sluttningen ner mot Årstaviken.

Välkomna!

Ytterligare information: Helene Baudou Andersson, Projektledare, 08-690 70 66, 070-484 70 66 Roger Wännström, Fastighetschef FO Akutsjukhus, 08-690 74 51, 070-484 74 51 Tommy Hoff, Vice VD/informationsansvarig, 08-690 76 77, 070-484 76 77

Om oss

Locum förvaltar, bygger och utvecklar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt vår ägare Region Stockholm. Genom engagemang, innovation och samverkan erbjuder vi sjukvården och invånarna i länet attraktiva och hållbara vårdmiljöer. Läs mer på http://www.locum.se/.